Mozzarella cheese with spicy tomato sauce dip

Fried Mozzarella

₱230.00Price